Firma AMC5 Sp. z o.o. przygotowuje dokumentację niezbędną do uzyskania przez Klientów dotacji z NFOŚiGW

          na zakup kolektorów słonecznych. Współpracujemy z najważniejszymi bankami, które udzielają kredytów z dotacją na zakup instalacji

          solarnych.

          Wkrótce informacje na temat programu dotacji na ekologiczne źródła energii elektrycznej.

          Dzięki naszemu doświadczeniu, cała procedura uzyskania dotacji staje się bardziej przystępna.

          Pomagamy także w przygotowaniu dokumentacji koniecznej do wystąpienia o dotację w Gminie.